Art4Inc -projekti työskentelee aikuis- ja yhteisökouluttajien kanssa, jotka ovat toisen mahdollisuuden koulutuksen etulinjassa, tukemalla kouluttajien ammattitaidon kehittämispyrkimyksiä tarpeellista täydennyskoulutusta tarjoamalla. Art4Inc tarjoaa myös joukon innovatiivisia, sulautetun oppimisen ja vapaaseen kyselyyn perustuvan oppimisen keskeisiä osaamisresursseja, joita kouluttajat voivat hyödyntää työssään syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa.